Strefa VIP

1. Status Klient VIP dostępny jest jedynie dla Klientów z zarejestrowanym w sklepie kontem.

2. Korzyścią płynącą z posiadania statusu Klient VIP jest dostęp do preferencyjnego cennika. Preferencyjne, niższe ceny są widoczne i dostępne dla klienta ze statusem VIP bezpośrednio po zalogowaniu na konto sklepu.

3. Obniżki cen liczone są od cen podstawowych i nie łączą się z innymi, obniżkami (np. bieżącymi promocjami). W sytuacji gdy Klient jednocześnie ma dostęp do cen Klient VIP oraz bieżącej promocji okresowej na dany produkt obowiązuje cena niższa.

4. Status "Klient VIP" otrzymuje Klient, który dokonał zakupu/ów w kwocie łącznej min 500zł w okresie 3 miesięcy kalendarzowych.

5. Ww. liczone jest jako suma zakupów (nie wliczając kosztów dostawy) dokonanych w trzech następujących po sobie miesiącach.

6. Nadanie statusu Klient VIP nastąpi pierwszego dnia roboczego po upływie ww. trzech miesięcy.

7. Status Klient VIP nadawany jest na okres 6 miesięcy kalendarzowych.

8. Utrzymanie statusu VIP uzależnione jest od dokonania w tym czasie (6 m-cy) zakupów na kwotę min 500zł (nie wliczając kosztów dostawy).

9. W przypadku nie spełnienia ww warunku status Klient VIP wygasa. Jego przywrócenie może nastąpić na standardowych zasadach (patrz pkt 4)

10. W okresie promocji Strefy VIP status Klienta VIP będzie nadawany przez administratora niezwłocznie po otwarciu konta przez klienta - najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po jego otwarciu.