Regulamin zakupów


Regulamin


 


§1 Zasady ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy „DTM Suple”, którego właścicielem jest DTM-COACH SP. Z O.O., ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie. NIP 8961576001, KRS 0000719596, REGON 369519816.


2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.


3. Sklep dostępny jest w Internecie na witrynie www.dtmsuple.pl, („Witryna”).


4. Produkty („Produkty”) to wszelkie towary i usługi, które Klient („Klient”) może nabyć w Sklepie.


5. Wszelkie Produkty posiadają deklaracje producentów o zgodności z obowiązującymi normami obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej.


6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Sklepie wyłącznie w celach informacyjnych.


7. Warunkiem dokonania zakupu w Sklepie jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia („Zamówienie”), wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków i kosztów dostawy.


8. Zamówień w Sklepie mogą dokonywać tylko osoby pełnoletnie.


9. Wszystkie ceny podane w Witrynie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i są wyrażone w złotych polskich (PLN). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.


10. Cena wyświetlana przy Produkcie nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie dołączony do wartości zakupionego towaru.


11. Na każdy towar oraz na koszt przesyłki Sklep wystawia paragon fiskalny lub na życzenie Klienta fakturę VAT, z zastrzeżeniem, że Sklep podlega podmiotowemu zwolnieniu rozliczania podatku VAT.


12. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000700791 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy, posiadająca NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, o kapitale zakładowym 4 000 000,00 złotych w całości wniesionym


 


§2 Składanie zamówień


1. Ilość oferowanych Produktów w ramach Sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.


2. Sklep zastrzega sobie prawo odwołania lub ograniczenia części oferty lub zmiany asortymentu bez podania przyczyn.


3. Zamówienia będą przyjmowane według kolejności ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.


4. Klient zobowiązany jest do podania dokładnego adresu e-mail oraz numeru telefonu celem potwierdzenia zamówienia oraz jego szczegółów.


5. Nieprawidłowo wypełnione formularze Zamówienia nie będą przyjmowane.


6. Zamówienia będą rozpatrywane w ciągu 24 godzin od momentu ich złożenia (nie wlicza się do tego czasu sobót, niedziel oraz dni wolnych od pracy).


7. W przypadku wybranej płatności przelewem, Zamówienie będzie realizowane po wpłynięciu należnej kwoty na konto Sklepu. Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 7 (siedem) dni od daty ich potwierdzenia przez Sklep zostają anulowane.


8. Czas realizacji zamówienia biegnie od momentu prawidłowego potwierdzenia zamówienia.


 


§3 Dostawa


1. Termin oraz koszty dostawy Produktu do Klienta uzależnione są od wyboru metody dostawy oraz dostawcy. Szczegóły terminów dostaw deklarowanych przez poszczególnych dostawców podane są w zakładce "Dostawa"


2. Dostawy odbywają się na adres podany w zamówieniu. W przypadku płatności przelewem na konto Sklepu istnieje możliwość dostawy na dowolny adres na terenie Polski.


3. Sklep nie realizuje dostaw zagranicznych.


4. Przesyłki wysyłane są codziennie od poniedziałku do piątku.


5. Zamówienia opłacane przelewem lub poprzez płatności elektroniczne o wartości powyżej określonej kwoty 250 złotych realizowane będą na koszt Sklepu.


§4 Płatności


1. Sklep oferuje następujące formy płatności:


·         za pobraniem – za przesyłkę Klient płaci przy odbiorze


·         przelewem – przesyłka zostanie wysłana po wpływie pieniędzy na rachunek bankowy Sklepu (nr rachunku bankowego: PKO BP 26 1320 2550 2010 1683 0034 6013


·         kartą płatniczą oraz e-przelewem - rozliczenia transakcji przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay sp. z o.o..


2. Kwoty przedpłacone za nie zrealizowane produkty będą zwracane na konto Kupującego.


3. W przypadku wyboru płatności przelewem, kartą kredytową lub e-przelewem wpłata powinna nastąpić w ciągu 7 dni. Brak wpłaty w tym terminie oznacza możliwość anulowania Zamówienia.


 


§5 Reklamacje, Rękojmia


1. Sklep ma prawny obowiązek dostarczenia produktów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie produktu i które były podstawą obniżenia jego ceny.


2. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży.


3. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności listownie na adres: ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie, lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@dtmsuple.pl.


4. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu oraz opis reklamacji. Dołączenie dowodu zakupu (paragonu) nie jest obligatoryjne jednak pozwoli na sprawniejszą obsługę zgłoszenia.


5. Koszty poniesione przez Klienta związane z przesłaniem Produktu do reklamacji zostaną zwrócone Klientowi po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji do wysokości kosztu paczki pocztowej ekonomicznej.


 


§6 Zwrot Towaru, Odstąpienie od Umowy


1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, ma prawo do zwrotu zakupionych produktów bez podania przyczyny w ciągu 14 dni liczonych od daty odbioru przesyłki poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać listownie na adres ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie, lub za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@dtmsuple.pl.


3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zwracanych produktów. Klient ma obowiązek uczynić to niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.


4. Zwracany produkt musi być kompletny oraz w stanie niezmienionym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.


5. Klient zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.


6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:


a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;


b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


7. Sklep dokona zwrotu należności za zwrócony produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenie o odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


8. W przypadku gdy Klient odstępuje od umowy w całości, tzn. zwraca wszystkie produkty zakupione w ramach jednego zamówienia, Sklep zwróci Klientowi również poniesione przez niego koszty dostarczenia produktu do Klienta. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


9. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


10. Sklep prosi Klienta o wyrażenie zgody na zwrot płatności przelewem na rachunek bankowy Klienta i przesłanie jej wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, gdyż ten rodzaj zwrotu jest najszybszy i najwygodniejszy dla Sklepu. Klient nie ma obowiązku wyrażania tej zgody.


11. Sklep w przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta, może odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, a tym samym, może swobodnie rozporządzać przedmiotem umowy sprzedaży, włączając w to jego dalszą sprzedaż.


12. Sklep w dalszym ciągu może dochodzić poniesionych start wynikających z nie odebrania przesyłki (tj. kosztów wysyłki oraz kosztów zwrotu przesyłki)


13. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ponosi bezpośrednie koszty wysyłki towaru do sprzedawcy 


§7 Ochrona danych osobowych


1 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym jest DTM-COACH SP. Z O.O. ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie. NIP 8961576001, KRS 0000719596, REGON 369519816.


2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących zawarcia umowy oraz obowiązków ustawowych.


3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności.


 


§8 Postanowienia końcowe


1. Ceny produktów wyrażone są w złotych polskich za 1 szt. i zawierają podatek VAT.


2. Każdy Klient otrzymuje od Sklepu na dowód zakupu towaru paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT, należy wtedy podać dane do faktury oraz NIP. Dokonując zakupu w Sklepie Klient automatycznie zgadza się na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


3. DTM-Coach sp. z o.o. nie jest płatnikiem podatku VAT (zwolnienie podmiotowe)


4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania zamówień w Sklepie. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami z chwilą dokonania Zamówienia.


4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 listopada 2018 roku.


5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustaw regulujących relacje konsumentów oraz przedsiębiorców, a także inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


 


Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


– Adresat: DTM-COACH SP. Z O.O., ul. Krzykowska 48, 55-003 Nadolice Wielkie


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)


– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)


– Adres konsumenta(-ów)


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.